Ciri-Ciri Orang Munafik

Nama: Ahmad Algifari

STEI SEBI

 

Apa itu Orang munafik?

Menurut bahasa, munafik diartikan sebagai berpura-pura. Sedangkan menurut istilah, munafik artinya berpura-pura dalam suatu hal. Orang munafik juga disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan

Ciri-Ciri Orang Munafik itu ada 3 macam Diantara nya sebagai Berikut:

1.Jika Dia Berbicara Dia Berdusta

Rasulullah saw bersabda dalam kitab al-Musnad karya Imam Ahmad, “sangat besar khianatannya apabila kamu berbicara kepada orang dengan suatu pembicaraan sedangkan kamu berdusta kepadanya.”

2.Jika dia berjanji dia ingkar

Seseorang apabila dia membuat sebuah janji kepada seseorang dia mengikarinya contoh seperti: kita berjanji kepada seseorang untuk membayar utang pada hari senin tapi kita tidak membalikan duitnya tempat waktu tanpa alasan yang syar‘I

Maka orang tersebut Bisa disebut munafik

3.Apabila dia dipercaya dia khianat

Maksud dari Apabila dipercaya dia khianat adalah dia diberi amanah sebagai pemimpin tetapi dia menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi sehingga amanah yang diemban tidak terlaksana dengan baik dan malah justru merugikan masyarakat atau bawahannya sendiri

Leave a Comment